แผนผังบุคลากรนางเยาวรัตน์  คัมภ์บุญยอ
หัวหน้าแผนก

นางธนัฏฐา เชียงสอน
รองหัวหน้าแผนก

             

     
         นางศศิมา พรอินทร์ 
            วิชา ภาษาไทย
      
 นางสุภาพ    ถำวาปี
วิชา  วิทยาศาสตร์
    
นางสาวนวพร  ยาเพชร
วิชา คณิตศาสตร์
    
นายเทียนชัย  คำลิ้ม
วิชา คณิตศาสตร์
     
นางวิสาริณี   รัตนเมือง
วิชา ภาษาอังกฤษ
   
นางปิยลักษ์   ศรีเชียงสา
วิชา ภาษาอังกฤษ
   
นางสาวพชรพร  ไลเมือง
วิชา ภาษาอังกฤษ
          นายทองดี มะปะทัง
        วิชา พละศึกษา
      
            
นายมงคล  บุญกว้าง
วิชา สังคมศึกษา
   
นางสาวกง เหวิน จิง
วิชา ภาษาจีน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruprae

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญสัมพันธ์