แผนผังบุคลากรนางเยาวรัตน์  คัมภ์บุญยอ
หัวหน้าแผนก

นางธนัฎฐา  เชียงสอน
รองหัวหน้าแผนก
    

นางศศิมา  พรอินทร์
วิชาภาษาไทย

นางสาวสุภาพ  ถำวาปี
วิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวนวพร  ยาเพชร
วิชาคณิตศาสตร์

นายเทียนชัย  คำลิ้ม
วิชาคณิตศาสตร์

นางวิสาริณี  รัตนเมือง
วิชาภาษาอังกฤษ

นางธนัฎฐา  เชียงสอน
วิชาภาษาอังกฤษ

นางปิยลักษณ์  ศรีเชียงสา
วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวพชรพร  ไลเมือง
ภาษาอังกฤษ 

นายมงคล  บุญกว้าง
วิชาสังคมศึกษา

นางทองดี  มะปะทัง
วิชาพลศึกษา

นางสาวกง เหวิน จิง
วิชาภาษาจีน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruya

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ