แผนผังบุคลากร

นางบุษกรณ์  วงศ์ภูมี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวรุจิราภรณ์  สิทธิโชติ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาววรัท  วรรณเกษมสุข
วิชาการแผนก

นายวีรยุทธ  บุตรศรีภูเภา
พัสดุแผนก

นางบุษกรณ์  วงศ์ภูมี
ปกครองแผนก

นางสาวรุจิราภรณ์  สิทธิโชติ
กิจกรรมแผนก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


boosakorn_w

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ