คัดค้านมหา'ลัยราชภัฏถอยหลังเป็นข้าราชการ

คัดค้านมหา'ลัยราชภัฏถอยหลังเป็นข้าราชการ

           รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (มก.) ในฐานะประธานเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายประกอบ รัตนพันธ์ เป็นประธาน ได้เชิญผู้แทนจากเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (ทปอ.มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ มาร่วมกันนำเสนอปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง กมธ.การศึกษา เห็นว่าปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัยควรจะได้รับการแก้ไขในภาพรวม โดยจะไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อศึกษาปัญหาของพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคลากร และสนับสนุนให้มีร่างพ.ร.บ.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้
          รศ.ดร.สุมิตร กล่าวต่อไปว่า ทางเครือข่ายฯขอให้ กมธ.การศึกษาช่วยเร่งรัดเรื่องการขึ้นเงินเดือนตามสูตรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เสนอปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเดิมที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง กมธ.การศึกษาฯก็ได้รับปาก ส่วนประเด็นที่กลุ่ม มรภ. จะขอกลับไปเป็นข้าราชการ นั้น กมธ. การศึกษา เห็นว่าคงเป็นไปไม่ได้ เพราะระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเดินมาไกลมาก และเสนอให้ผลักดันร่างพ.ร.บ.ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นโดยเร็ว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruphat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง