'สุภาพบุรุษอาชีวะ'ได้ผลดีเกินคาด 'สุชาติ'ขอทบ.ปรับหลักสูตร - ชงตร.ติวกฎหมาย

'สุภาพบุรุษอาชีวะ'ได้ผลดีเกินคาด 'สุชาติ'ขอทบ.ปรับหลักสูตร - ชงตร.ติวกฎหมาย

           นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงผลสรุป 'โครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ' รุ่นที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกเปิดร.ร.สงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ฝึกอบรมละลายพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ รัฐและเอกชน 141 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงระหว่างสถาบันว่า ได้รายงานให้นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. ทราบถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากเดิมที่ก้าวร้าว ฉุนเฉียว ไม่มีสัมมาคารวะ เปลี่ยนเป็นมีวินัย คิดเป็น มีความรับผิดชอบ ที่สำคัญรู้จักการทำประโยชน์ต่อสังคม โรงเรียน และผู้ปกครอง โดยเด็กกลุ่มนี้จะร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เดือนละครั้ง ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้กำชับอยากให้มีความต่อเนื่องมั่นคงคืออยากให้ทุกโรงเรียนมี ครูทหาร ตำรวจ และนักจิตวิทยา เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้กับเด็กกลุ่มนี้ เพราะเล็งเห็นว่าเป็นช่วงที่มีความคิดเปลี่ยนแปลง จึงมอบหมาย สช.และสอศ.ไปประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
          รองเลขาธิการ กช. กล่าวต่อว่า ดังนั้นในวันปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธาน ตนและนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) จึงเรียนแนวนโยบายให้ทราบ ซึ่ง ผบ.ทบ.ยินดี และมอบหมายให้รองเสนาธิการ ทบ.จัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยรองเสนาธิการ ทบ.เสนอให้ปรับหลักสูตรลงไปถึงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้โครงการมั่นคง โดยทบ.จะหารือในเรื่องนี้กับศธ. อีกครั้ง นอกจากนี้ รมว.ศธ.ยังมอบหมายให้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ พ.ต.ท. เข้ามาสอนเรื่องกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปมีโทษทางกฎหมายอย่างไรบ้าง เบื้องต้นจะได้ข้อตกลงร่วมกันในเร็วๆ นี้ ก่อนนำหลักสูตรไปใช้จริงในภาคเรียนที่ 2

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 ก.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kruphat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง