แผนผังบุคลากร


นายสุรสิทธิ์  ดรละคร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปราโมช รูปสม

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นาย
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพิชัย

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธีระพัฒน์ 

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายคณาธิป  สันทา

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวนุจรี  ภูมิพันธ์
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นางสาวศิวกร  วิชัยวงษ์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krujiw

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง