ประวัติ

ชื่อ มงคล บุญกว้าง
ชื่อเล่น เป็ด
สีที่ชอบ สีทนได้
อาหารที่ชอบ อาหารที่ปราศจากซากสัตว์
กีฬาที่ชอบ กีฬาที่เล่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป
งานอดิเรก ชอบทำการบิน