natagrit


ประวัติ

ข้อมูลประวัติ 

ชื่อ  นายณัฐกฤต แสงสว่าง ชื่อเล่น โต้ย 
เกิดวันที่  8 มีนาคม  2524
สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย   นับถือศาสนา  พุทธ
เริ่มรับราชการ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553   
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
สถานที่ทำงาน เลขที่ 7 หมู่ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรฯ จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ (มือถือ) 080 – 1571020 E-mail address: ie.atagrit@gmail.com
สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเชื่อมและประสาน
การศึกษา  กำลังศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           วศม.อุตสาหการ           กำลังศึกษา
ปริญญาตรี       วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม        ปทส.เชื่อมและประสาน   2547
ปวส.              วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       ช่างเทคนิคโลหะ           2545
ปวช.              วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       ช่างเชื่อมโลหะ             2542


KUTCUDON-KM © 2012


Generated 0.014096 sec.