ประวัติ

ชื่อ นางสาวนวพร  ยาเพชร
ชื่อเล่น ครูยา
สีที่ชอบ   สีขาว
อาหารที่ชอบ อีสานทุกประเภท