ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูยา

นางสาวนวพร  ยาเพชร
ครูแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนตัว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
RSS ข่าวสารด้านหุ้น


   


Broker ranking 1 Feb 2023
   อันดับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ประจำวันที่ 1 ก.พ.2566


กลุ่มอาหารคึกรับดีมานด์ มาตรการกระตุ้น-ส่งออกโตท่องเที่ยวบูม
   หุ้นกลุ่มอาหารคึก หลังเทศกาลตรุษจีนพบตัวเลข การใช้จ่ายเพิ่มสูงเมื่อเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา เพราะสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายมากขึ้น และมาตรการช้อปดีมีคืนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้ดีมานด์อาหาร-เนื้อสัตว์เติบโต

สถิติเยี่ยมชม

25900