ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูกุ้ง

นางปิยลักษณ์  ศรีเชียงสา
ครุแผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนตัว

2000-1220 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
11-08-2555  อนุญาตให้นักศึกษาที่เรียนกับครูปิยลักษณ์  ศรีเชียงสา ในรายวิชาภาษาอังกฤษสามารถเปิด Dictionary ในการทดสอบ Final Term 1/2555 ได้ค่ะLaughing

11-08-2555 ขอให้นักศึกษาที่รักทุกคนโชคดีในการสอบ และได้เกรด 4 ทุกๆ คนนะคะ Good Luck!!! Kiss


RSS ข่าวสารเกี่ยวกับผู้หญิงๆ