ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไก่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ทุกท่านโปรดทราบ
Kiss วันที่ 10 กันยายน 2555  บุคลากรทุกท่านอบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ Knowledge  Based  Sociely
Innocent วันที่ 11 กันยายน 2555  บุคลากรทุกท่านอบรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ Knowledge  Based  Sociely  อีกวันคะ

สถิติเยี่ยมชม

17113