ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจครูอภิชาติ

      นายอภิชาติ  บงแก้ว 
    ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ข้อมูลส่วนตัว

2101-1001 : วิชางานเครื่องยนต์

2100-1006 : วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557  เปิดเรียนวันที่  19  พฤษภาคม  2557


RSS ข่าวสารยานยนต์
RSS ข่าวกีฬา

สถิติเยี่ยมชม

36483

สืบค้นข้อมูล

กิจกรรม

โฆษณา