นายสัญญา  แก้วใส
ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     

เพื่อนสมาชิก