ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสัญญา]

นายสัญญา  แก้วใส
ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     

สืบค้นข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
11-08-2555 ประกาศหยุดเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2555Embarassed
วันจันทร์ที่ 17  กันยายน  2555  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  Laughing

RSS ข่าวการเมือง
RSS ข่าวกีฬา
RSS โลกยานยนต์ 2012

สถิติเยี่ยมชม

19777

2100-1005 : วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น