ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูพงศกร

นายพงศกร  อุ่นสุพรรณ์

 ครูแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน 

2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
11-09-2555 :: ขอให้นักเรียนที่เรียนวิชาวัสดุช่างส่งรายงายด้วย...........Smile
11-09-2555::  ขอให้นักเรียนมารับหนังสือเรียนคืนด้วย.........  Cool
RSS ผู้จัดกวน


   #ข่าวการเมือง #ผู้จัดกวน   #ข่าวการเมือง #ผู้จัดกวน      #ข่าวการเมือง #ผู้จัดกวน