ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูวงศ์นิรัน

    นายวงศ์นิรัน  ชั้นงาม
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลส่วนตัว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
       ยินดีต้อนรับ นักเรียน นักศึษาใหม่ที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

RSS วิทยาศาสตร์

วช.นำทัพ SME ขับเคลื่อนสินค้านวัตกรรมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในงาน THAIFEX Anuga Asia 2022
   วช. นำผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นสินค้าจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมจากนักวิจัยไทยที่ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยผ่านการใช้ความรู้แบบบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดแสดงที่ บูท Innovati


2 หน่วยงานสังกัด อว. จับมือ 3 องค์กรสำคัญ ผนึกกำลัง แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
   2 หน่วยงานสังกัด อว. ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) กับ บพข. กปถ. และ สสส. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน         


NARIT เผย กล้องฮับเบิลยืนยันดาวหางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบ ใหญ่กว่าดาวหางทั่วๆ ไปถึง 50 เท่า
   สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT เพยข้อมูล นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวหางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 136 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าดาวหางทั่วๆ ไปถึง 50 เท่


อพวช. - กฟผ. จับมือปั้น "อินฟลูเอนเซอร์รุ่นจิ๋ว" พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ
   กฟผ. จับมือ อพวช. ปั้นเยาวชนนักสื่อสารสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ      


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยอดพืชสมุนไพรท้องถิ่นผลิตเครื่องสำอาง ปลอดภัยไม่มีสารเคมี รุกขยายพื้นที่ปลูกกัญชาถูกกฎหมายทำสารสกัด
   อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยอดพืชสมุนไพรท้องถิ่นผลิตเครื่องสำอาง ปลอดภัยไม่มีสารเคมี ผสมผสานกับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GMP ทำห้องสกัดมาตรฐาน อย. รุกขยายพื้นที่ปลูกกัญชาถูกกฎหมายทำสารสกัด

สถิติเยี่ยมชม

41659

สืบค้นข้อมูล

3105-2019 : คณิตศาตร์ไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3105-1003 : การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรนิกส์

3105-2010 : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3105-2020 : พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3105-2020 : พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

KMe : KUTCUDON-KM © 2022