ยินดีต้อนรับ...ทุกท่าน เข้าสู่เว็ปครูธนาวิทย์ สีหาราช

ครูธนาวิทย์  สีหาราช
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อมูลส่วนตัว

3104-2005 : เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3000-0203 : คโนโลยีและสารสนเทศเบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
10-11 กันยายน 2555  อบรม KM

12 กันยายน 2555  สอบปลายภาค
 
17 กันยายน 2555   ปิดภาคเรียน

กระทู้ล่าสุด

กิจกรรม

RSS ท่องเที่ยว

สวทช. จับมือ มรภ. ลำปาง ถ่ายทอดความรู้งานวิจัยสู่ชุมชน มุ่งเน้นเกษตร บริหารจัดการน้ำและกำลังคน
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการการจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


อว. จับมือ กษ. เดินหน้าโครงการ Agri-Map ขยายฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)   


สกสว. พร้อมพันธมิตร ผนึกกำลังปั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
      ผู้บริหาร สกสว. เยี่ยมมชม ผลการวิจัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชูแนวคิดวิจัย ตอบโจทย์สังคม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ มากกว่าการวิจัยเก็บไว้บนหิ้ง พร้อมยกระดับการวิจัยสู่นานาชาติเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ โรงเรีย

สถิติเยี่ยมชม

27247

ข่าว-หนังสือพิมพ์