ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูจิ๋ว

นายชัยยันต์ ศรีบุญ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อมูลส่วนตัว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

11-08-2555 : [Th ใหนักเรียนส่งงานวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า  ก่อนเวลา 12.00 น.  ในวันนี้ด้วย 


11-08-2555 : ให้นักเรียนส่งงานวิชาวงจรไฟฟ้า 1 ก่อนเวลา 18.00 น. ในวันนี้ด้วย Laughing

RSS วิทยาศาสตร์
RSS บันเทิง
RSS โลกยานยนต์

สถิติเยี่ยมชม

29295

สืบค้นข้อมูล